fbpx

ติดตั้งพื้น SPC โครงการปลื้มสุข (ชลบุรี)

โครงการปลื้มสุข ชลบุรี

ภาพชุดนี้เป็น ชุดที่เราไปถ่ายทำมาจากสถานที่จริง ซึ่งลูกค้าใช้งานไปแล้วประมาณครึ่งปีค่ะสินค้ายังดีสวยงามเหมือนเดิม

ผลงานติดตั้งพื้น SPC ของ grandfloorthailand.com

พื้นไวนิล SPC 4.5 มม.

สีน้ำตาลอ่อน 2

พื้นไวนิล SPC 4.5 มม.

สีสักทอง

พื้นไวนิล SPC 5.5 มม.

สีเทาอ่อน

พื้นไวนิล SPC 5.5 มม.

สีเบจ

พื้นไวนิล SPC 4.5 มม.

สีกาแฟ

พื้นไวนิล SPC 4.5 มม.

สีน้ำตาลแดง

พื้นไวนิล SPC 5.5 มม.

สีเทากลาง